سلام من بازی کانتر مدرن وارفار و نصب کردم ولی داخل بازی نمیره و حتی خطا هم نشون نمیده میشه مشکلشو بگید بازی کامل نصب شده