پاسخ : با سلام سیو این بازی در پایان هر بخش بصورت اتو سیو می باشد .