سلام من دنبال این بازی هستم ولی هرجا میرم گیرم نمیاید لطفا راهنمای کنید از کجا بگیریم..آیا عصربازی فروشگاه داره؟!؟؟!؟؟!؟؟!؟!؟؟!؟