کسی میدونه در مرحله4 بازی نبرد مرزی باید چکار کرد خواهشن اگه کسی میدونه به ایمیلم بفرسته[email protected]